Aviation Carbon CO2 offset program
Winged – Dutchman

Aviation Carbon CO2 offset program

For our customers who book a business jet via our online booking form, we already offer a greenseat CO2 compensation option.

But we like to go one step further. As an (aviation) company you can buy off your Carbon CO2 emission footprint from us. We use a fixed rate per ton CO2 emission released to the atmosphere. We then issue your CO2 emission redemption to buy 100% synthetic kerosine and we keep an open track record of this which is transparent to the participants in the CO2 compensation program. In this way, the consumer can buy synthetic carbon neutral aviation fuel directly from us, at a lower price and benefit directly from your CO2 emission redemption. Meaning your CO2 redemption will make it possible for aircraft operators to purchase Synthetic fuel for the same price as fossil kerosine.

Synthetic carbon neutral kerosine is at this moment only available as 50/50 blending with fossil kerosine. Also the price of Synthetic fuel is higher than fossil kerosine.

Due to the CO2 footprint emission redemption, you as a company can indicate that your company has Corporate Social Responsibility (CSR) and a completely 100% CO2 neutral company policy.


Luchtvaart Carbon CO2 compensatie programma

Voor onze klanten die een zakenjet boeken via ons online boekingsformulier bieden wij al een greenseat CO2 compensatie optie aan.

Maar we gaan graag een stap verder. U kunt als (Luchtvaart)-bedrijf uw Carbon CO2 emmissie footprint bij ons afkopen. Wij hanteren hiervoor een vast tarief per ton CO2 emmissie vrijgegeven aan de atmosphere. We gebruiken vervolgens uw CO2-emissie om 100% synthetische kerosine te kopen en we houden hiervan een open trackrecord by die inzichtelijk is voor de deelnemers aan het CO2 compensatie programma. Op deze manier kan de gebruiker tegen een lagere prijs Synthetische carbon neutrale kerosine van ons inkopen en profiteren zij direct van uw CO2 emmissie afkoop. Dit betekent dat uw CO2-afkoop het voor vliegtuig operators mogelijk maakt om synthetische brandstof aan te schaffen voor dezelfde prijs als fossiele kerosine.

Door de CO2 footprint emmissie afkoop kunt u als bedrijf aangeven dat uw bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt (MVO) en een volledig 100% CO2 neutraal bedrijfsbeleid hanteert.