WDAS investors/investeerders Info
Winged – Dutchman

Investment summary Nextant 400XTI

“De Airline is nog steeds een dure vorm van zakelijk reizen”

Aanbod: WDAS Nextant | Obligaties

 • 100 Obligaties
 • Nominale waarde per Obligatie € 30.000,-
 • Totale emissie (totale omvang) € 3.000.000,-
 • Looptijd 7 jaar
 • Rendement is een vlieguur per Obligatie per jaar (eerste jaar 100 vlieguren rendement á ad-hoc waarde van € 3.500,- per uur) of een uitkering van 5% per jaar
 • Aflossing middels terugkoop Obligaties of omzetten in WDAS jet-card 30K (= 10 vlieguren als aflossing)
 • Toestel dient als volledig (100%) onderpand en behoudt waarde mits in EASA-AOC condities gehouden
 • Verkoop/aflossing van Obligaties door obligatiehouder is elk moment mogelijk tegen de ingelegde waarde middels omzetting naar WDAS jet-card of terug koop tegen inkoopwaarde € 30.000,-
 • Een Obligatie a € 30.000,- vertegenwoordigd in totaal 17 vlieguren over 7 jaar.
 • Break-even aantal uren is 250 per jaar
 • Sales minimaal 450 uur het eerste jaar en de daarop volgende jaren rond de 600 uur per jaar
 • Informatie memorandum sjvk WDAS Nextant | Obligaties 2019 (42 pagina’s) beschikbaar op aanvraag

Het Risico op WDAS Nextant | Obligaties is nihil te noemen door geboden 100% onderpand en verkoop van vlieguren welke minimaal tweemaal het break-even aantal uren per jaar vertegenwoordigen.

“(Break-even aantal uren per jaar is berekend inclusief alle kosten dus ook inclusief rente en aflossing)”.

De Obligatievorm is ook geschikt voor een groep investeerders of meerdere bedrijven die een reisbehoefte hebben. Voordeliger kan er niet gevlogen worden in ogenschouw nemend dat u eerst rendement ontvangt op de Obligatie en vervolgens de belastingdienst ook meebetaalt. Raadpleeg uw belastingadviseur of accountant over de voordelen op uw persoonlijke situatie.

(U kunt de Obligatie bekijken als een WDAS jet-card die u aankoopt waarbij u rendement ontvangt zolang u hier geen gebruik van maakt).

Nextant 400XTi Aircraft presentatie:

Waarom financiering middels Obligaties
Obligaties zijn een zeer eerlijk, overzichtelijk en transparant financieel product voor ons als uitgever, alsook voor u als houder, omdat het onderpand voor alle obligatiehouders evenredig is per obligatie. En qua rendement en aflossing werkt dit ook goed samen met onze WDAS jet-card programma mocht de obligatiehouder een reislustig persoon/bedrijf zijn.

Doel
Een eigen 6-8 passagiers jet vliegtuig in operatie nemen om in de vluchtaanvragen te voorzien. We zijn huidig in deze categorie afhankelijk van de beschikbaarheid en prijs van andere operators.

Missie
Het is onze missie om:

 • Het reizen per privé-, zakenjet economisch toegankelijker te maken voor een breder frequent zakelijk vliegend publiek waar minimaal 50% reis(werk)tijd per vlucht bespaart wordt.
 • De reguliere grote luchthavens blijvend te ontlasten door spreiding van zakenreizigers vanaf 10 kleinere luchthavens in Nederland.
 • Optimale beschikbaarheid van de privé-, zakenjet te creëren door deelname aan internationaal opererende realtime booking service systemen waar charterbrokers op zijn aangesloten die hun eigen klantenbestand hebben en ons inhuren om hun klanten te vervoeren.
 • Door het promoten van slim reizen en bestemmingen te combineren, d.m.v. reizen met een prive/zakenjet besparen bedrijven enorm veel geld en zijn veel productiever.
   

Cijfers

 • Check-in bij gebruik zakenjet is standaard 15 minuten per enkele reis
 • Besparing van minimaal 50% reis(werk)tijd (tijd=geld)
 • Er zijn 10 luchthavens beschikbaar in Nederland, 1600 binnen Europa
 • Er is WIFI aan boord, het werk tijdens de vlucht kan doorgaan
 • In 2016 hebben Nederlanders 4,7 miljoen zakenreizen naar het buitenland
  ondernomen met een gemiddelde uitgave van € 930 p.p. De totale uitgave in
  2016 was € 4,4 miljard
 • Stel, u maakt op jaarbasis 20 zakelijke retourvluchten. Met een lijnvlucht of chartervlucht bent u in totaal minstens 80 uur kwijt aan check-in/wachttijd c.q. werktijd. Met een zakenjet is dit maar 10 uur op jaarbasis.

Neemt u voor meer informatie contact op met;

Sjoerd-Jan van Klaarbergen
+31 6100 850 20
wingeddutchman@me.com